logo2_1.jpg

Budowa mikroinstalacji fotowoltanicznej

31 stycznia 2017r.

Nazwa zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 9,88 kWp przyłączonej do sieci budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej w Sokolnikach - Lesie”.

Wartość ogólna zadania: 75 153 zł brutto

Wysokość dofinansowania: 44 460 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: dotacji

Z uwagi na znaczne zużycie i koszty energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania Parafii planuje się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kościoła o mocy 9,88 KWp.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

1. dokumentacja projektowa inwestycji;

2. montaż konstrukcji instalacyjnej do montażu paneli pv na dachu budynku kościoła;

3. montaż paneli fotowoltaicznych w ilości – 38 szt.;

4. montaż infrastruktury towarzyszącej: inwertera, rozdzielni systemu pv, zabezpieczenia itp.;

5. wykonanie połączenia kablowego pomiędzy panelami pv, a inwerterem;

6. zainstalowanie optymalizatora;

7. przyłączenie instalacji pv do istniejącego systemu energetycznego;

8. wykonanie monitoringu pracy instalacji pv;

9. opracowanie instrukcji obsługi i przeszkolenie osób eksploatujących instalację.

Instalacja pv zostanie zamontowana na dachu budynku Kościoła. instalacja fotowoltaiczna zapewni użytkownikowi większą niezależność energetyczną a w przypadku normalnej pracy będzie generować duże oszczędności zmniejszające pobór energii. Montaż instalacji, która jest odnawialnym źródłem energii przyczyni się do ograniczenia emisji elektrowni konwencjonalnych i częściowo uniezależnieni użytkownika od zewnętrznych dostaw energii.

Zamontowana instalacja do produkcji energii elektrycznej będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne Parafii.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

 
Tu jesteś: Parafia Ogłoszenia Informacje Budowa mikroinstalacji fotowoltanicznej
stat4u