logo2_1.jpg

Budowa mikroinstalacji fotowoltanicznej cd...

4 maja 2017r.

Dotyczy zadania pn.: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 9,88 kWp przyłączonej do sieci budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej w Sokolnikach - Lesie”

W dniu 23.03.2017 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczący przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania na dzień 31 maja 2017 r, oraz zmniejszenia kosztu całkowitego zadania do kwoty 67 650 zł brutto.

 
Tu jesteś: Parafia Ogłoszenia Informacje Budowa mikroinstalacji fotowoltanicznej cd...
stat4u