logo2_1.jpg

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W dniach 19-27 listopada 2018 odbyła się parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej. Mieliśmy wyjątkową możliwość odwiedzenia wielu miejsc związanych z życiem i działalnością Jezusa i innych postaci tak dobrze znanych z kart Pisma Świętego. Pod opieką niezwykłego przewodnika i duchowych opiekunów ks. Piotra i ks. Sławomira zobaczyliśmy m. in. Betlejem (Bazylikę Narodzenia, Kościół św. Katarzyny, Kaplicę Hieronima , Grotę Mleczną), Cezareę Nadmorską, Kościół na Górze Karmel, Hajfe, Kanę Galilejską, Nazaret (Bazylikę Zwiastowania , Kościół św. Józefa), Górę Błogosławieństw, Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb w Tabgha, Kościół Prymatu św. Piotra, Kafarnaum, Górę Tabor, Górę Kuszenia, Jerozolimę (Górę Oliwną, Kościół Pater Noster, Cmentarz żydowski, Dominus Flevit, Ogród Oliwny, Bazylikę Agonii, Kościół św. Piotra In Gallicantu, Wieczernik, Kościół św. Anny, Via Dolorosa, Bazylikę Grobu Pańskiego), Betanię (Grób Łazarza).

W trakcie pielgrzymki odbyliśmy rejs po Jeziorze Galilejskim, zostały również odnowione przyrzeczenia chrzcielne w Jordanie jak i przyrzeczenia małżeńskie w Kanie Galilejskiej, miejscu pierwszego cudu Chrystusa. Warto podkreślić, że dzięki staraniom Asi (pilota) mogliśmy uczestniczyć w Mszach świętych odprawianych przez naszych Ksieży w tak niezwykłych miejscach jak Kaplica św. Hieronima w Betlejem, Kana Galilejska,Góra Błogosławieństw,Góra Tabor, Kaplica Franciszkanów w pobliżu Wieczernika, Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Wyprawa do Ziemi Świętej , uznawanej za "Piątą Ewangelię" , przepełniona niezapomnianymi wrażeniami i modlitwą dostarczyła wszystkim wiele wzruszeń i refleksji. Poniżej fotorelacja z pielgrzymki.

Joanna Wertlewska - Sudomir


19-27 Listopada - Pielgrzymka do Ziemi Świętej
 
Tu jesteś: Parafia Ogłoszenia Wydarzenia archiwalne Pielgrzymka do Ziemi Świętej