logo2_1.jpg

Grupa biblijna

Głównym celem spotkań Grupy Biblijnej jest poznanie treści Pisma Świętego, poprzez systematyczną lekturę oraz interpretację tekstu biblijnego w oparciu o stosowane w biblistyce (także w analizie literackiej każdego tekstu) zasady. Spotkanie nie ma zatem charakteru modlitewnego ale dotyczy merytorycznej treści poszczególnych ksiąg biblijnych. Przed 3 laty rozpoczęliśmy od analizy Starego Testamentu. Najbliższe spotkanie - 13 marca 2019 (środa) godz. 19.00 - Ewangelia św. Mateusza rozdziały 21-23. Zaprasza ks. Piotr.

 
Tu jesteś: Parafia Grupa biblijna
stat4u