logo2.jpg

Grupa biblijna

Głównym celem spotkań Grupy Biblijnej jest poznanie treści Pisma Świętego, poprzez systematyczną lekturę oraz interpretację tekstu biblijnego w oparciu o stosowane w biblistyce (także w analizie literackiej każdego tekstu) zasady. Spotkanie nie ma zatem charakteru modlitewnego ale dotyczy merytorycznej treści poszczególnych ksiąg biblijnych. Rozpoczęliśmy od analizy Starego Testamentu, zaczynając od Księgi Rodzaju. Obecnie czytamy Księgi Prorockie. Najbliższe spotkanie - 17 marca (piątek) godz. 19.45 - Księga Proroka Ezechiela  rozdziały 38-48. Zaprasza ks. Piotr.

 
Tu jesteś: Parafia Grupa biblijna
stat4u