Rekolekcje Domowego Kościoła na rok 2019

TURNUS I 28.06-14.07.2019r
– KOSZARAWA – OR I – Ewa i Maciej Patrowicz
– DUSZNIKI ZDRÓJ OR II – Joanna i Piotr Sobczyńscy
– KIELCE-KARCZÓWKA OR III – Monika i Adam Tataradzińscy

TURNUS II 16.07-01.08.2019r
– TRYBSZ – OR I Jagoda i Tomasz Zgoda
– DUSZNIKI ZDRÓJ OR II – Ewa i Krzysztof Andrzejakowie

TURNUS III
– TRYBSZ – OR I – Agnieszka I Marcin Pełzowscy
– KROCIENKO – OR II – Dorota i Piotr Michnowscy
– KIELCE KARCZÓWKA OR III – Katarzyna i Piotr Ślifierscy

ORARy/SESJE Domowego Kościoła
ORAR – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin.
Są to zazwyczaj kilkudniowe rekolekcje, odgrywające ważną rolę w formacji Domowego Kościoła
– ORAR I KOSZARAWA – 09-02- 10.02.2019r – Halina i Marcin Bębnowicz
– ORAR II KLUCZBORK – 08-13.02.2019r – Grażyna i Krzysztof Misiak
– TRIDUUM PASCHALNE DRZEWOCINY – 18-22.04.2019r Agata i Waldemar Lewkowicz
– REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE DRZEWOCINY – 01-05.05.2019r – Marta i Daniel Tomaszewscy
– SESJA O PILOTOWANIU KRĘGÓW SPAŁA – 30.04-05.05.2019r – Grażyna i Roman Strug
– ORAR II KOSZARAWA – 20-27.07.2019r – Dorota i Tomasz Lech

Więcej na stronie www.lodz.oaza.pl oraz na stronie ogólnopolskiej www.dk.oaza.pl

Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie.
“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. “W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.”.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.

Wymienione wcześniej elementy formacyjne – zobowiązania uczą małżonków spełniania w swojej rodzinie funkcji kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej, o których mówią dokumenty Kościoła . Należy tutaj zaznaczyć, że im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga – są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą “odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego.”

Z zasad Domowego Kościoła punkt 2: Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę.

We wszystkich polskich diecezjach (dane z 2015) istnieje 3901 kręgów (grupy 4-7 małżeństw), w których formuje się 34700 osób. Poza granicami Polski istnieje ok. 300 kręgów, skupiających ok. 2500 osób. W archidiecezji łódzkiej jest 120 kręgów ( 1006 osób) oraz 30 tzw. pilotowanych czyli zawiązujących się (w tym jeden w naszej parafii!). Spotkania odbywają się w cyklu miesięcznym. Termin spotkania jest uzgadniany na każdym spotkaniu na następny miesiąc.

Obecnie w naszej parafii spotykają się trzy kręgi (trzy grupy) Domowego Kościoła. Pierwszy i drugi, samodzielnie prowadzi, spotkania formacyjne wśród małżonków natomiast trzeci (najmłodszy) jest na etapie wprowadzenia (pilotażu).

Informacji o miejscu spotkania udziela i zaprasza ks. Piotr wraz z małżeństwami.