Rodzina Rodzinie

Nasza parafia włączyła się w inicjatywę Caritas wspierającą jedną z Rodzin Syryjskich z Aleppo.
Jest to rodzina Marie Shekri Toro – matki samotnie wychowującej dwójkę dzieci.
Najbliższa zbiórka do puszek dla tej rodziny odbędzie się 18 grudnia i tak będzie w każdym miesiącu przez pół roku.

Kilka szczegółowych informacji o tej rodzinie: Marie Shekri Toro – SYRIA
Marie Shekri Toro ma 52 lata i mieszka w Aleppo razem z dwójką małych dzieci – Chantal 12 , Simon 11. Są bardzo ubodzy, a wskutek zaostrzonych walk w Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

Szanowni Państwo, Pani, Pan,

Caritas Polska serdecznie dziękuje za objęcie 6-miesięcznym wsparciem rodzinę z Syrii. Dziękujemy, że odpowiedzieli Państwo na nasz apel o pomoc i ofiarnie przekazywali fundusze.
Niedawno przedstawiciele Caritas Polska byli w Aleppo. Rodziny bardzo dziękują za pomoc, są wzruszone, że ktoś właśnie o nich pamięta. Wiedzą, że to polskie, konkretne rodziny im pomagają. Przekazujemy ich ciepłe, z głębi serca podziękowanie.
Proszą, by jeszcze nie ustawać w niesieniu pomocy. Obecnie Aleppo to morze ruin, ludzie nie mają jeszcze pracy, tym samym źródeł utrzymania. Miasto powoli podnosi się z gruzów, ale wciąż brakuje wszystkiego.
Fundusze z akcji Rodzina Rodzinie wykorzystywane są obecnie na zakup dostępu do prądu, opłacenie wody, jedzenia, lekarstw oraz wynajmu mieszkań. By zobrazować jak wojna zubożyła ludzi, podajemy przelicznik dolara na funta syryjskiego. Przed wojną 1 USD posiadał wartość 50 funtów syryjskich, obecnie to 540. Posiadanie pracy jest rzadkością, jeśli już ktoś pracuje, zarabia średnio ok 50 USD miesięcznie.
W załączniku znajdą Państwo podziękowanie od księdza Mariana Subocza, Dyrektora Caritas Polska.
Opis aktualnej sytuacji w Aleppo oraz informacje o potrzebach syryjskich rodzin znajdą Państwo w filmie zrealizowanym po powrocie delegacji Caritas Polska w Aleppo, dostępnym na stronie https://youtu.be/9mMFvQbdi48

Jeżeli Państwa życzeniem jest pozostanie w programie Rodzina Rodzinie i pomoc rodzinom syryjskim, uprzejmie prosimy o kontynuowanie darowizny na rzecz rodziny już wybranej przez kolejne 6 miesięcy, zgodnie z podaną wcześniej informacją o numerze konta i numerze ID

Drodzy Darczyńcy Programu Rodzina Rodzinie,

po ponad 6 latach konfliktu w Syrii, bilans strat jest gigantyczny. Prawie połowa mieszkańców tego kraju tj. prawie 11 mln musiała opuścić swoje domy. 4,8 mln uciekło z Syrii, a 6,3 mln przemieszcza się wewnątrz kraju. 13,5 mln potrzebuje pomocy humanitarnej. 4 na 5 Syryjczyków żyje poniżej granicy ubóstwa.

Aleppo, jedno z największych miast syryjskich, dzisiaj jest jednym z najbardziej zniszczonych miast podczas tej wojny. Spokój zapanował w Aleppo 22 grudnia 2016 r. Oznacza to, że huk bomb przycicha, ale sytuacja materialna ciągle jest bardzo trudna. Nasi przyjaciele z Aleppo proszą by ich jeszcze nie zostawiać. Doktor Nabil pisze: Sytuacja Aleppo uległa poprawie pod względem bezpieczeństwa, zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną. Ale warunki ekonomiczne są nadal złe, a rodziny wciąż potrzebują pomocy. Woda i elektryczność pojawiają się na kilka godzin dziennie, ale ciągle nie ma ich na stałe. Uniemożliwia to rozpoczęcie jakieś działalności, przynoszącej dochody. W połowie zniszczone miasto, ciągle nie oferuje wystarczających miejsc pracy dla ludzi powracających z wygnania. Ludzie próbują jednak żyć normalnie, chcą kształcić swoje dzieci, odbudowywać domy, pracować. Fundusze otrzymane od polskich rodzin pomagają rodzinom syryjskim przeżywać w spokoju kolejne, trudne dni. Wiemy, że pieniądze te wydawane są m.in. na zakup leków, wodę, elektryczność oraz na edukację, w tym transport do szkoły. Trudno sobie wyobrazić, ale w zrujnowanym mieście, komunikacja stała się bardzo droga i często brak funduszy uniemożliwia edukację lub pracę.

Rodziny z Aleppo dziękują wszystkim polskim rodzinom za wierność i hojność!