Stowarzyszenie SOKOLNIKI.ART w Sokolnikach Lesie

     W dniu 30.10.2020 roku swoją działalność rozpoczęło Stowarzyszenie SOKOLNIKI.ART.
Celem Stowarzyszenia jest między innymi:
•    wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez krzewienie śpiewu oraz muzyki sakralnej, ludowej, patriotycznej, młodzieżowej
•    rozwój i stałe podnoszenie umiejętności artystycznych
•    czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym oraz liturgicznym parafii
•    działania wspierające budowanie więzi międzypokoleniowej
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
•    organizację pracy chóru parafialnego Cantabosco i chóru dziecięcego Kolorowe Laurki
•    zapewnienie oprawy muzycznej podczas liturgii i nabożeństw
•    udział i organizację  imprez kulturalnych, festiwali,  konkursów i przeglądów muzycznych

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, powoływany za pozytywną opinią księdza proboszcza.

SOKOLNIKI.ART można wspierać:
•    wpłatami bezpośrednimi na cele statutowe
•    darowizną na cele statutowe, która może być odliczona od podatku dochodowego.

Stowarzyszenie SOKOLNIKI.ART
ul. Tadeusza Kościuszki 1
95-035 Sokolniki Las
biuro@sokolnikiart.pl

KRS 0000866513
NIP 732 220 12 22
PKO BP 31 1020 3440 0000 7302 0266 8572

Dzięki dotychczasowej działalności naszych członków we współpracy z Polcentrum (Lokalnej Grupy Doradczej) uzyskaliśmy fundusze, które zostały przeznaczone na zakup:
•    instrumentów perkusyjnych (djembe, marakasy, tamburyn, rainstick) oraz pianina
•    nowych strojów dla chóru Cantabosco i Kolorowych Laurek  

Dziękujemy za każdy dar, który będzie wspierał  naszą działalność artystyczną