Głównym celem spotkań Grupy Biblijnej jest poznanie treści Pisma Świętego, poprzez systematyczną lekturę oraz interpretację tekstu biblijnego w oparciu o stosowane w biblistyce (także w analizie literackiej każdego tekstu) zasady. Spotkanie nie ma zatem charakteru modlitewnego ale dotyczy merytorycznej treści poszczególnych ksiąg biblijnych. Przed 3 laty rozpoczęliśmy od analizy Starego Testamentu.

Najbliższe spotkanie – 03 listopada 2021 (środa) godz. 19.00 – Ewangelia św. Łukasza rozdziały 14 -15. Oratorium. Zaprasza ks. Piotr