W sierpniu 2022 r.  dzięki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla budynku Oratorium Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej w Sokolnikach lesie zostanie przeprowadzona modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż pompy ciepła i budowę instalacji fotowoltaicznej więcej informacji w dokumencie pdf.

Podziękowanie za pomoc w budowie Świetlicy Parafialnej “Oratorium Parafialnego”.

Budowniczym:
– z
akładowi Ogólnobudowlanemu pana Janusza Kwiatkowskiego, który wykonał większość prac w tym od firmy dla parafii za cenę 8700;
panu Januszowi Malewickiemu, który nadzorował bezinteresownie całą budowę”;
panu Józefowi Błazińskiemu, który podjął się bezinteresownie zadania Kierownika Budowy;
panu Adamowi Mikince za prace elektryczne wykonane również bezinteresownie;
pani Aleksandrze Hetich za bezinteresowną pomoc w projekcie dekoracji wnętrza,
– panu Janowi Cichockiemu za projekty instalacji elektrycznej;
panu Marcinowi Kluczyńskiemu za prace stolarskie,
– panu Adamowi Leszczyńskiemu za udostępnienie drewna;
firmie Centrobud, państwu Niewiarowskim z Ozorkowa, za sprzedaż materiałów budowlanych po konkurencyjnych cenach.

Serdeczne podziękowania dla pana wójta Tomasza Komorowskiego za pomoc przy zakupie gruntu, a także dla jego współpracowników: pani Grażynie Radwańskiej, Małgorzacie Tomczak i Joannie Bączak.

Wyrażam wdzięczność wszystkim rodzinom, które bądź przez wydatne wsparcie materialne, bądź bezpośrednią pomoc pomogły tej inwestycji. Są nimi państwo Sołek, Ledakowicz, Karasiewicz, Osmolińscy, Kądziela, Kosiorek, Jakubiak, Wysoccy, Penczak, Karolak, Gębiccy, Biernaccy, Skusiewicz, Katner, Osówniak, Horn, Olczak, Kulesza, Mech, Wiśniewscy,Michalak i inni.

Pani Laurze dziękuję za porady i konsultacje, pani Natalii Osówniak za codzienna troskę o teren wokół Oratorium, panu Wojciechowi Sęk i państwu Filipiakom za szybką pomoc w sprawach nagłych, Pani Danucie Majewskiej,Jolancie Kosiorek i Zofii Gleń, Radzie Parafialnej i Ekonomicznej, Chórowi, Rodzinom Domowego Kościoła, scholi Kolorowym Laurkom i ich rodzicom, Żywej Róży i Strażakom za przygotowanie uroczystości.

Przy takim podsumowaniu nie trudno o pominiecie kogoś. Jeżeli uczyniłem to przez nieuwagę lub słabą pamięć, to przepraszam.

Wszystkim jestem bardzo wdzięczny. To nasze wspólne dzieło i oby dobrze służyło  parafii: dzieciom, młodzieży, dorosłym i całej społeczności lokalnej.

Poświęcenie Oratorium Parafialnego 12 stycznia 2020 godz. 12.00

O godz. 12.00 odbyła się Msza Święta sprawowana przez Księdza Arcybiskupa Seniora Władysława Ziółka oraz Księdza Kanonika Tomasza Bartczaka – Ekonoma Diecezjalnego. Po Mszy odbył się  koncert (w kościele) Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod Dyrekcją Pani Profesor Anny Domańskiej. Po koncercie w Oratorium nastąpiło poświęcenie nowego obiektu. W uroczystości wzięli także udział Chór Parafialny Cantabosco oraz Schola Kolorowe Laurki pod Dyrekcją Pani Magister Laury Banackiej – Sołek.Uroczystość poświęcenia Świetlicy Parafialnej – Oratorium


Od października 2018r rozpoczęła się budowa świetlicy parafialnej – ORATORIUM. Stan obecny można zobaczyć na poniższych zdjęciach. Wszystkich chętnych darczyńców, którzy chcieliby wesprzeć jej rozbudowę i działalność odsyłam do konta parafialnego. Przy przelewie, w tytule należy dopisać “Na cele statutowe parafii”.

Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej
95-039 Sokolniki Las, ul. T. Kościuszki 1
PKO BP S.A. O 1 Zgierz 87 1020 3440 0000 7802 0087 8348
Tytułem: „Na cele statutowe parafiiŚwietlica parafialna – ORATORIUM
– w trakcie prac – stan na dzień 20.06.2019r