Komunikaty Kurii Archidiecezji Łódzkiej

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2311 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.