Żywa Róża składa się z 20 osób. Opiekunem jest ks. Proboszcz Piotr May-Majewski. Pierwsze kółko różańcowe powstało w 1989 roku.

W I niedzielę każdego miesiąca przed Najświętszym Sakramentem odmawiamy różaniec w różnych intencjach.
Raz w miesiącu odprawiana jest msza święta za ojczyznę. Są też msze święte za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.