,, Duchu Miłości wylewaj się na nas” wołamy inaugurując z całą wspólnotą wiernych i kapłanów w naszej parafii Matki Bożej Królowej w Sokolnikach Lesie, XVI Synod Powszechny Kościoła. Zgromadzeni wokół Świętej Księgi uroczyście intronizowanej w Niedzielę Misyjną 24.10.2021r. prosimy Dobrego Boga, by dawał nam swoje Słowo, którym jest Pismo Święte jako pokarm duchowy i prowadził do przyjmowania chleba żywota w Eucharystii. Światło Ducha Świętego jest niezbędne do podjęcia drogi synodalnej i już przepełnia nas radość wspólnej drogi, do której zaproszony jest każdy człowiek. Świadomi posłannictwa Kościoła nie lękajmy się oddać naszych serc dynamice miłości Ducha Świętego i zaangażujemy się swoim głosem w synodalny głos Kościoła.