• Na początku trzeba przygotować sprzęt laptop, komputer, TV iprzez który  będziemy uczestniczyć w Eucharystii, nie róbmy tego na ostatnią chwilę.
  • Przygotować stół na którym należy ustawić krzyż.
  • Ubrać się odświętnie, tak jak zawsze gdy wychodzimy do kościoła.
  • Należy wyłączyć telefon i wszystko inne co może mnie rozpraszać.
  • Zaprosić całą rodzinę do uczestnictwa we mszy św., jeśli jednak inni domownicy nie uczestniczą w tej mszy, wówczas trzeba poprosić domowników by nikt nam nie przeszkadzał i byśmy mogli być w pokoju sami.
  • Wyciszyć się na parę minut przed transmisją, przygotować się modlitewnie na Eucharystię, wzbudzić sobie intencję, w której szczególnie chcę się modlić.
  • W czasie Mszy św. uczestniczyć w niej aktywnie, poprzez skupienie, słuchanie Słowa Bożego, zaangażowanie się w śpiew, odpowiadanie w dialogu z celebransem czy przyjmowanie odpowiednich postaw ( stojącą, siedzącą, klęczącą – gdy klękam czynię to w kierunku krzyża ustawionego na stole)
  • W czasie komunii św. nie mogąc przyjąć jej w formie sakramentalnej, przystępuję do komunii duchowej. Konieczna jest do tego dyspozycja stanu łaski uświęcającej lub wzbudzenie w sobie żalu za grzechy i postanowienia przystąpienia do spowiedzi gdy to tylko będzie możliwe oraz  wzbudzenie w sobie pragnienia przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa. Można również odmówić poniższą modlitwę:

„Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postacią chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a)oderwać od Ciebie!”
(modlitwa zaczerpnięta ze strony www.sanctus.pl – SKARBY NIEBA 1928, Nihil obstat 1930r.)

 lub

“Panie bardzo pragnę zjednoczenia z Tobą, a nie mam możliwości przyjęcia Twojego Ciała i Krwi w komunii Świętej. Wierzę w Ciebie i kocham Cię, dlatego proszę, udziel mi owoców Komunii ze sobą.”
(modlitwa zaczerpnięta ze strony internetowej Kurii Archidiecezji Krakowskiej www.diecezja.pl)