Jan Paweł II powiedział:
„Różaniec jest moją codzienną modlitwą i umiłowaną modlitwą. I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swojej prostocie i swojej głębi…”

Październikowe spotkania na modlitwie różnicowej w naszym Kościele przeciągają wielu wiernych. Bardzo ważne i budujące jest to jak wiele młodzieży i dzieci w rożnym wieku w niej uczestniczy. Świadczy to o wielkiej sile modlitwy różańcowej. To właśnie różaniec dzięki tej sile, a jednocześnie swojej prostocie może stać się naszą modlitwą codzienną…naszą modlitwą umiłowaną.